LILLESAND: Finansmannen Ola Mæle har søkt om ombygging og bruksendring av låve og bygging av sjøbu, brygge og renseanlegg på Åkerøya. Søknaden ble sendt 11. mai 1999. Eiendommen er siden da befart og kommunen vurderte å nedlegge midlertidig byggeforbud.Mæles advokat mener Lillesand nesten ikke har gjort noen ting og at 18 måneders saksbehandling er altfor lang tid. Advokaten mener kommunen på denne måten i realiteten har praktisert et byggeforbud.Bygningssjef Øyvind Fiskaa ønsker ikke å kommentere brevet fra advokaten og sier han forholder seg til de faktiske forhold. Fiskaa legger til at kommunen sendte et brev i juni som ikke ble besvart av Mæle. For en måned siden ba Fiskaa om å få opplyst om låven skal brukes som helårsbolig eller fritidsbolig.Byggesaken skal behandles onsdag.

HELGE CORNELIUSSEN