På bakgrunn av en ny undersøkelse ber næringsrådet Aust-Agder fylkesting ta opp gymnassaken til ny drøfting. Fylkestinget har tidligere vedtatt å opprette en liknende studieretning i Risør.Undersøkelsen som danner grunnlaget for at Arendal næringsråd vil blåse nytt liv i debatten om et IT-gymnas er foretatt blant 23 bedrifter i Arendal. Tre av bedriftene har svart anonymt, men samtlige har svart ja på spørsmålet om et IT-gymnas vil være til nytte for regionen og om bedriften vil anbefale en slik etablering. Det var noe delte meninger om et IT-gymnas ville være til nytte for den enkelte bedrift.Sørlandets Teknologiforum har også kommet med en uttalelse der adm.dir. Knut Dannevig uttrykker skuffelse over at fylkesutvalget har vendt tommelen ned for IT Gymnas Aust-Agder som tilskuddsberettiget videregående skole. Han ser det som svært uheldig at IKT-fylket Aust-Agder skal være blant de som går imot dette tilbudet.