Mandal: Det betegnes som en fare for lokaldemokratiet hvis en liten gruppe i bygningsrådet kan trumfe gjennom sitt syn mot et klart flertall i bystyret. Velleder Jon Arne Sætre Skagestad mener det bør stilles spørsmål om resultatet i bygningsrådet er et utslag av prestisje eller bekjentskaper. Han har oppfordret lokalpolitikerne til å påvise sin habilitet. Velforeningen frykter hallen vil føre til at den planlagte turstien må skrinlegges. Det reises spørsmål om bygningsrådet vil tillate betydelig sprengning av fjellet i friområdet for å få plasss til hallen i innløpet til Mandal sentrum. På steder som er langt mindre besøk av allmennheten en sentrum, tillates knapt sprengning i naturen. Velforeningen synes det er forbausende at lagring av båter i hall på utleid kommunal grunn skal bli et satsingsområde for sentrum.