• Markens gate 35 ligger midt i gågaten i Kristiansand. I flere år har kommunen reagert på ulovlig utleie av enheter til boligformål. FOTO: Eivind Kristensen

Må punge ut for ulovlig bruk

Eiendomsinvestor Erik Frøysnes er ilagt en tvangsmulkt på 100.000 kroner etter å ha leid ut leiligheter ulovlig i et kontorbygg i Markensgate. Kristiansand kommune har samtidig varslet en dobbel så stor bot dersom den ulovlige bruken av bygget ikke opphører.