• Studiedirektør Bjørn Monstad kan tilby studieklare studenter skoleplass på dagen.

Mange vil ha restplasser

Pågangen har vært svært stor etter at restetorget åpnet ved landets høgskoler og universiteter i dag.