Innbrudd på Åmli apotek

Tyver har i løpet av natt brutt seg inn på Åmli apotek. Det er foreløpig uklart hva som er stjålet.