Dagen i dag1993: Ahmici-massakren er betegnelsen på en massakre som fant sted i den bosniske landsbyen Ahmici. Mer enn 100 sivile bosniske muslimer ble massakrert på denne dagen. Flesteparten av de drepte var kvinner, barn og gamle menn. Samtlige var muslimer. 180 muslimske hjem ble også ødelagte eller skadet under hendelsen. Ikke et eneste hus i de kroatiske delene av byen var berørt. ©NTB