Mannvond elg høy på fruktsukker?

En elg i Harkmark ble rett og slett så nærgående for folk i området at Rolf Løge, leder i Harkmark Vest Jaktlag, så seg nødt til å spørre om fellingstillatelse av den mannvonde elgen.