Lynet slo ned i fly

Under innflygingen til Kjevik 9.55 i morges slo lynet ned i flyet.