• Gjennomsnittlig 4883 kjøretøy har passert bommen her på Kvinesheia daglig så langt i år.

Nesten 5000 biler daglig på Kvinesheia

Økt trafikkmengde på 0,8 prosent så langt i år.