Dagen i dag1986: Regjeringen med Kåre Willoch som statsminister, gikk av natt til 30. april 1986. Et forslag fra regjeringen om en økning av bensinavgiften ble nedstemt i Stortinget med en stemmes margin. Striden dreide seg imidlertid ikke bare om bensinavgiften, men om regjeringens såkalte «påskepakke», der det ble foreslått innstramningstiltak på bakgrunn av sviktende oljeinntekter etter at oljeprisen hadde falt sterkt.©NTB