• FOTO: Faksimile

Froland dropper slagord

Dårlige skoleresultater er årsaken til at kommunen velger å droppe slagordet.