• ALARM: Sykehusledelsen ved Sørlandet sykehus i Kristiansand har foreslått å flytte gynekologisk sengepost til kirurgisk avdeling. FOTO: Arkivfoto

Frykter for fødendes sikkerhet

Sykehusleger slår alarm etter forslag om å flytte gynekologisk avdeling.