Fallulykke ved Øye smelteverk

Mann kjørt til sykehuset etter å ha falt ned fra et stillas.