• 23 MILL.: Denne eiendommen på Kalvøya kjøpte Ola Mæle våren 2007 for 23 mill. Nå viser han til at han i beste fall kan begynne å bruke den sommeren 2010 pga. kommunal sendrektighet. FOTO: Vidar Fløde

Mæle klager på treg kommune

Finansmannen Ola Mæle klager til ordføreren i Lillesand over treg saksbehandling. Blindleia-hytta han kjøpte våren 2007, kan han i beste fall bruke sommeren 2010..