Krasjet i bil, kjørte over sjåførens føtter og stakk av

Politiet kom senere på natta over den siktede.