• FOTO: Scanpix

KrF foreslår å styrke kulturskolen

Fire stortingsrepresentanter fra Kristelig Folkeparti fremmet fredag et forslag for Stortinget om en forpliktende opptrappingsplan for de kommunale musikk— og kulturskolene.