• OPPBEVART ULOVLIG: Politibetjent Fredrik Korsvik med våpnene som ble beslaglagt hos grunneieren som fyrte av et skudd for å skremme vekk en elgjeger fra eiendommen sin. Ett av dem lå ladd i bilen. Andre lå i garasjen. FOTO: JOHS. BJØRKELI FOTO: Johs. Bjørkeli

Skremmeskudd mot elgjeger

En grunneier i Valle ble så forbannet da han så en utenbygds elgjeger 40 meter inne på eiendommen sin sist fredag at han smalt av et skremmeskudd.