• IKKE ETTER BOKA: Det var etter tilsyn blant annet her ved avdelingen som Cocoon driver i lokalene til tidligere Kvåsheimen i Lyngdal, at Bufeat avdekket flere alvorlige brudd på godkjenningsforskriftene. FOTO: Torbj rn Witz e

Truer med å stenge barnevernsinstitusjon

Bufetat mener barnevernsinstitusjonen Cocoon drives uforsvarlig og vil stenge hvis ikke det ryddes opp. Ved flere anledninger er politiet kalt ut for å håndtere situasjoner Bufetat mener de ansatte burde klart selv.