• Uten strid: Aust-Agders Kjell Ingolf Ropstad er midt i en nominasjonsprosess som er totalt annerledes enn den har vært i vestfylket. FOTO: Tormod Flem Vegge

Ropstad får gjenvalg i Aust-Agder KrF

Mens det har stormet i Vest-Agder KrF, er Kjell Ingolf Ropstad enstemmig innstilt til gjenvalg som Aust-Agder KrFs stortingskandidat.