RAVNEDALEN: Eurofins ekspert tar prøve av selve fallet og i dammen. Foto: Anne Smith Lorentz
TORVET: Fontenen på Torvet er best i test. Foto: Tore Andre Baardsen

KRISTIANSAND: – Med de resultatene ville jeg ikke vært redd for å slippe ungene uti, sier laboratoriesjef Øyvind Berg ved Eurofins Norsk Miljøanalyse AS.

De måler kvaliteten på badevann i landsdelen, og for anledningen fontenene i Ravnedalen, på Torvet og i Otterdalsparken, med Nupen-anlegget. Det er sistnevnte som kommer dårligst ut i testen.

– Det er ikke noe badebasseng, det er en vannfontene. Men vi observerer at det er barn som leker. Derfor tilstreber vi at det er rent, sier soneleder Arnvid Sejnæs i parkvesenet.

Best i test

Sommeren er på hell, men det kan fremdeles komme varme dager, og da kan en kjølende dukkert virke fristende for de små. Nå kan vi også slå fast at det er okay helsemessig. Selv om de høyeste verdiene som blir målt kommer inn under kategorien mindre god, er det altså fullt akseptabelt. I Nupen-anlegget er det storrengjøring regelmessig. – Anlegget høytrykksspyles og skrubbes hver fjortende dag. I sommersesongen tømmes anlegget helt. Under bakken er det en stor tank med springvann som sirkulerer. Denne tømmes hver uke, og et filter rengjøres. Det er tilknyttet en kloringsautomat som doserer ut klor i vannet hver dag, sier Sejnæs.

Torvet kom best ut i testen. Her skiftes vannet ut én til to ganger per uke.

– Vi prøver å passe på. Det er jo barn som bader og hunder som drikker, sier oppsynsmann Kai Lindal i ingeniørvesenet.

Skryt

Ved den lille dammen innerst i Ravnedalen står det skilt om å vise hensyn fordi barn bader. Verdiene her ligger litt under Nupen. Dette vannet kommer fra Bånetjønn. Fontenen rengjøres ved behov. Øyvind Berg i Eurofins mener de gode rutinene er med på å gi tommel opp for fontenebading.

– De renser Nupen hver fjortende dag? Det er veldig bra, sier han.

Berg vil likevel be foreldre passe litt på:

– Det er først når de får det i munnen og drikker det at det kan gi sykdom, sier han.

To typer bakterier

I badevann letes det etter to typer bakterier:

Termotolerante koliforme er tarmbakterier som viser om det er spor av fersk avføring fra mennesker eller dyr.

Enterokokker gir svar på om det er spor av gammel avføring i vannet.

I laboratoriet dyrkes bakteriene fram. Vannprøvene filtreres i et filter som holder tilbake bakteriene. Dette filteret legges oppå dyrkingsmedier som inneholder næringsstoffer spesielt beregnet for å dyrke fram de bakteriene det analyseres for. De forskjellige bakteriene dyrkes så fram ved forskjellige temperaturer. Termokoli vokser fram ved 44 grader og enterokokker ved 37 grader. Etter ett og to døgn kan man avlese det endelige resultatet.

Testresultater:

Nupen-anlegget

Fontenevann:

Termotolerante koliforme: 50

Enterokokker: 310

Fontenedam:

Termotolerante koliforme: 50

Enterokokker: 250

Ravnedalen

Fontenevann:

Termotolerante koliforme: 10

Enterokokker:10

Fontenedam:

Termotolerante koliforme: 210

Enterokokker:10

Torvet

Fontenevann:

Termotolerante koliforme: 10

Enterokokker:10

Fontenedam:

Termotolerante koliforme: 40

Enterokokker:10