• IKKE NEGATIVT: Helse- og sosialdirektør Lars Dahlen sier de har kjøpt plasser fra de kristne institusjonene etter en nøye vurdering av hver enkelt bruker. - At de har en livssynsprofil er ikke negativt, sier Dahlen. Etaten vil likevel bli tydeligere når de i framtiden skal bestille slike plasser. FOTO: Torstein en

Slik fordeles rus-millionene

Når Kristiansand kommune kjøper omsorgsplasser innen rus, skjer det nesten utelukkende fra kristne organisasjoner. Det mener kommunerevisjonen er et problem.