• Tilhørerne strømmet til rådhuset der oppvekststyret tirsdag kveld skulle vedta om de vil legge ned Justvik skole. FOTO: Kjartan Bjelland

Vil ikke bestemme seg om Justvik skole

Oppvekststyret tar ikke standpunkt til nedleggelse av Justvik skole, men lar spørsmålet stå åpent fram til bystyremøtet i desember. – Feigt, mener nestleder Eva Kvelland (V).