• SLIPPER RIVING: Å rive den 20 meter lange betongtrappa ville blitt meget kostbart for Jan Roger Olsen. Nå har han fått godkjent forholdsvis enkle justeringer. I denne delen av trappa skal betongkanten til venstre fjernes, og total bredde reduseres fra 1,6 til 1,2 meter. FOTO: Arkivfoto

Olsen slipper å rive trappa

For én måned siden vedtok byutviklingsstyret at sykehusdirektør Jan Roger Olsen måtte rive den omstridte trappa i Fidjekilen. Nå har pipa fått en annen lyd.