• Rollemodell: Her på Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus i Kristiansand, fikk statsråd Inga Marthe Thorkhildsen høre 16 år gamle Emil Eekma Kibukis sterke historie. FOTO: Kjartan Bjelland

Emile inspirerte ministeren

16 år gamle Emile Kibuki Eekma har hatt problemer å stri med, men er blitt en rollemodell for barn og unge. Statsråd Inga Marthe Thorkildsen (SV) ble inspirert og imponert.