Krysset Sjøsanden til vanns

Den rundt 800 meter lange Sjøsandensvømmingen går 74 år tilbake – og vel så det.