Truet med kniv på institusjon

Tre ungdommer er på rømmen etter at de skal ha truet ansatte på en barnevernsinsitusjon med kniv.