• 225 METERS FJELLHALL: - Klart man får en bedre rensing, samtidig virker det som metoden vi har i dag er tilfredsstillende, sier Nils Johan Stølen fra Kristiansand ingeniørvesen. Han leder prosjektet til minst 300 millioner kroner, her ved innkjørselen til det underjordiske anlegget ved enden av Silokaia. FOTO: Vegard Damsgaard

Gebyret per husstand øker 500-600 kroner per år

Kloakkrenseanlegget på Odderøya oppgraderes for svimlende 300 millioner kroner som følge av et EU-direktiv. Regninga havner hos innbyggerne i Kristiansand og Vennesla.