Sykefraværet mest ned i Vest-Agder

Vestegdene er best i landet på redusering av sykefraværet. Fraværet har gått ned med 9,6 prosent siden 2011.