Klarte ikke komme seg ut fra solarium

Les politiloggen fra torsdag.