• FS00007521.jpg

Rakk frem til Sydpolen med 30 minutters margin

Det gjenstod bare en knapp halvtime av 14. desember på Sydpolen da to profiler med slede ble synlige i den tette tåken.