• REAGERER: Kirken i Mandal kan vente kutt i budsjettet for neste år, og kirkeverge Øystein Ramstad skriver i et brev at dette vil få konsekvenser for kirkens arbeid. FOTO: Jarle R. Martinsen

Kirkeprotest mot kutt

Rådmannen har gitt beskjed om at Mandal kirkelige fellesråd får mindre penger neste år.