• Omorganiserer helsesektoren: Helse- og sosialdirektør Lars Dahlen informerte formannskapet om omstillingsprosjektet onsdag. Hensikten er å stå rustet for eldrebølgen ved å ha økt fokus på forebygging fremfor behandling og pleie. På den måten skal brukernes behov for bistand reduseres. FOTO: Reidar Kollstad

Ruster seg for eldrebølgen

Vi lever lengre, pådrar oss alvorlige sykdommer og vil bo hjemme lengst mulig. Kommunen omorganiserer 3000 helseansatte for å møte utfordringene.