Konteinere blåst på sjøen

Fortsatt to konteinere som ligger på havet. Kan utgjøre fare for skipstrafikken.