• PASIENTEN I FOKUS: Stortingsrepresentant for Vest-Agder Arbeiderparti, Kari Henriksen, mener den nye forskriften for fastleger legger et større samfunnsansvar på legene. FOTO: Tore-André Baardsen

Leger må på hjemmebesøk

Fastleger med pasienter som ikke kan komme seg til legekontoret må belage seg på å ta turen til pasientene. I tillegg skal 80 prosent av telefonhenvendelsene til fastlegene besvares i løpet av to minutter.