• DOMMERNE. Fra venstre Ragnhild Noer, Bergljot Webster, Jens Edvin Skoghøy, førstvoterende Aage Thor Falkanger (skjult bak lampa) og konstituert dommer Finn Arnesen. FOTO: Hallgeir Oftedal

22-åring en fare for samfunnet

En 22-åring fra Vennesla er dømt til forvaring i ni år av Høyesterett. Rikets øverste domstol sier 22-åringen er og blir en fare for samfunnet.