- Overflødig skatt som rammer blindt

Espen Solum, leder for Huseiernes Landsforbund i Vest-Agder, svarte på spørsmål om den nye eiendomsskatten.