• Fra venstre: Stig Ulland, lektor i realfag, Ragnhild Holme Qvist, realfagslærer og koordinator på Forskerlinja, avdelingsleder Åse Lene Kjellevold og rektor Odd Ivar Hjetland. Bak dem er noen av de 90 elevene som går på Forskerlinja på Vågsbygd videregående skole. FOTO: Tormod Flem Vegge

Vraket fryktet forslag – tror på endelig gjennomslag

Fylkespolitikere i Vest-Agder har vraket et forslag som ledelsen ved Vågsbygd videregående frykter. Endelig vedtak i saken gjenstår.