Bua ligger i Søgne kommune, like ved kommunegrensa mot Marnardal. Den blir regnet som fritidsbolig og derfor blir den også avkrevd feieavgift. Bua ligger i Søgne kommune, like ved kommunegrensa mot Marnardal. Den blir regnet som fritidsbolig og derfor blir den også avkrevd feieavgift. Foto: Nicolai Prebensen/N247

Risi­kerer å måtte betale både feieav­gift og eien­doms­skatt for denne «fritids­boligen»