– Gudskjelov at det tas tak fra statens side

foto