To personer har fått etseskader: – Ytterst alvorlig og sterkt beklagelig