Vokser til tross for klager. Håper å nå 100 millioner i omsetning.