Ny alvorlig tilsyns­rapport: Spredte helseopplys­ninger om pasi­enter på Facebook