• De har stor tro på at de klarer å bygge forholdsvis rimelige boliger i massivt tre her på tunnellokket, der Vågsbygdveien gikk inntil i fjor. Fra venstre Jon Holt i Kristiansand Eiendom, sivilarkitekt Nils Svensson og eiendomsutvikler Torleif Repstad. Fortetting med boliger og næring på eiendommen er i tråd med kommunedelplanen for bydelen. FOTO: Vegard Damsgaard

Storprosjekt på gamle Vågsbygdveien

Presis der Vågsbygds bilister tidligere satt i kø ved Blørstad, skal det bygges 80 leiligheter og ny Rema-butikk i treverk.