Erik Hvashøj Pedersen (65) fra Kristiansand hadde høyest inntekter av tannlegene Fædrelandsvennen har innhentet informasjon om fra skattelistene om.

For å bore ytterligere i fakta, kan vi nevne at samlet inntekt var på 4.212.773 kroner, at formuen er oppgitt å være 11.229.746 kroner og at han betalte 1.327.530 kroner i skatt.

Av tilgjengelig, offentlig informasjon fremgår det at Pedersen også fyller lønnskontoen med eiendomsinvesteringer gjennom selskapene Vesterålen Appartments og Steffensen Holding A/S. I begge disse er han daglig leder, som han naturlig nok også er i selskapet Erik Pedersen AS.

Millionminus

I Vesterålen har inntektene i 2013 vært på snaue 200.000 kroner, noe som ga et årsresultat på minus 1,6 millioner kroner.

I Steffensen Holding ble imidlertid årsresultatet på over sju millioner kroner, takket være finansinntekter.

Fædrelandsvennen har gitt Hvashøj Pedersen anledning til å kommentere saken, men han har ikke benyttet seg av muligheten.

Tannlege Jon Nordmo har også til salt i grøten med årsinntekt på 4.634.27, men er uten regnskapsført formue.

Erik Ragna Borning tar tredjeplassen med tre millioner kroner i årsinntekt.