• Jofrid Heggland synes det er flott at hun og mannen kan beholde fasttelefonen ut over 2017. Det er det mange eldre som også synes. De finner mer trygghet i fasttelefonen enn en mobil. FOTO: Jarle R. Martinsen

Får beholde fasttelefonen

Telenor kutter likevel ikke ut fasttelefonen. Det er Jofrid Heggland (73) veldig glad for.