• MOT RØYKEFORBUD: Bjarne Lauvås, hovedverneombud i Kristiansand kommune, vil ikke la helsesektorens forslag om å kutte all røyking i kommunen bli vedtatt uten videre. Bildet er tatt utenfor hans kontor i Markens gate. For ordens skyld er Bjarne Lauvås en ikke-røyker. FOTO: Kjartan Bjelland

Vil ha røykeforbud i kommunen

Helse— og sosialdirektør Lars Dahlen vil innføre røykeforbud i arbeidstida for alle ansatte i kommunen. Forslaget skal behandles i kommunens hovedarbeidsmiljøutvalg i februar, der det har ligget på vent siden i fjor.