• LOVBRUDD: Prosjekteringen av den nye bybroa i Mandal ble aldri sendt ut på anbud, et brudd på loven om offentlig anskaffelse. Tirsdag kom arbeidet i gang igjen på broa etter at det lenge har manglet deler. Det betyr at broa er forsinket – igjen. FOTO: Jarle R. Martinsen

Mandal kommune brøt loven i årevis

Mandal kommune har i årevis brutt loven om kjøp av tjenester, blant annet i prosjekteringen av den nye bybroa. Det avdekker en fersk rapport.