• VINDKRAFT: Slik vil offshore-møllene (i bakgrunnen) fremstå fra Hågåsen på øya Hidra i Flekkefjord. Tettstedet Kirkehamn i forgrunnen.

Hilser offshoremøllene velkommen

Bystyret i Flekkefjord, formannskapet i Sokndal og fylkesutvalget i Rogaland har alle sagt ja til offshorevindparken på Siragrunnen, men administrasjonen i Vest-Agder fylkeskommune er negativ.