- Alle forstår at håpet svinner når det går flere dager

UD tror ikke lenger det er sannsynlig å finne overlevende etter gisselaksjonen ved In Aménas. Grimstad-ordfører Hans Antonsen avventer bekreftelse fra Statoil.